Treść główna

Regulamin

Informacje ogólne

 1. Firma Flora deco Art, z siedzibą przy ul. Komandorskiej 66, 53-343 Wrocław, identyfikująca się nr NIP: 895 130 35 89, jest właścicielem kwiaciarni internetowej Flora Online, zwanej w dalszej części Regulaminu Flora Online. Przyjmowania zleceń oraz sprzedaży dokonuje się w miejscu wykonywania działalności – w d.h. Arena przy ul. Komandorskiej 66, 53-343 Wrocław.
 2. Przedmiotem działalności Flora Online jest sprzedaż i dostawa kwiatów oraz pozostałych produktów sklepu Flora Online.
 3. Flora Online działa we współpracy z internetową kwiaciarnią EuroFlorist Sp. z o.o., zwanej w dalszej części Regulaminu EuroFlorist.
 4. Zamówienia na terenie Wrocławia realizowane są osobiście przez kwiaciarnię Flora deco ART. Poza terenem Wrocławia zlecenia realizują kwiaciarnie zrzeszane przez Euroflorist Sp. z o.o.
 5. Niektóre zdjęcia i tytuły produktów wykorzystane w sklepie Flora Online są własnością EuroFlorist i użyczone Flora Online w ramach łączącej ich współpracy.
 6. Opisy produktów oraz pozostałe treści znajdujące się na stronie kwiaciarni internetowej Flora Online (www.floraonline.pl) należą do Flora Online i są objęte ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 2006, poz. 631 z późn. zm.- j.t.).
 7. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie Flora Online zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie przesyłki, określoną w Metodach płatności.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez internetową kwiaciarnię Flora Online (www.floraonline.pl) lub pisemnie na adres e-mail: (info@floraonline.pl).
 3. Flora Online zapewnia dostarczenie zamówionych kwiatów w 24 godziny, chyba, że zostanie z Zamawiającym ustalony inny termin dostawy. Wyjątek stanowią produkty, przy których opisie została zamieszczona informacja o innym terminie realizacji.
 4. Promocje obejmują tylko produkty specjalnie oznaczone. Promocje nie łączą się z innymi promocjami, upustami, rabatami.
 5. Zamówienie realizowane jest po wybraniu danych produktów i dodaniu ich do „koszyka”. Następnie zamawiający podaje dane dostawy (imię i nazwisko odbiorcy, adres dostawy, godzina dostawy, numer kontaktowy odbiorcy, treść bilecika, ew. instrukcje dodatkowe) i dokonuje płatności poprzez wskazanie sposobu zapłaty i potwierdzenie zamówienia.
 6. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na podany przez niego adres e-mail.
 7. Umowa sprzedaży zawarta jest w języku polskim, a jej zawarcie między Zamawiającym, a Flora Online następuje w momencie wysłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji drogą e-mailową, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem opłacenia przez Zamawiającego złożonego zamówienia. Ostatnim etapem realizacji umowy jest dostarczenie zamówionego produktu/-ów do Odbiorcy. Odbiorca potwierdza jego odbiór własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu zamówienia.
 8. Każdorazowo wystawiana jest faktura VAT. Jeśli klient życzy sobie ją otrzymać, winien zawrzeć taką informację składając zamówienie oraz podać adres, pod który faktura ma zostać wysłana.
 9. Faktura VAT dla firm wysyłana jest jednocześnie z zamówieniem na adres wskazany przez Zamawiającego.
 10. Wykaz akceptowalnych form płatności znajduje się w Metodach płatności.
 11. Czas realizacji oraz koszt dostawy zamówień określony jest w warunkach i kosztach dostawy.
 12. Zmiana zamówienia może zostać dokonana mailowo (info@floraonline.pl) lub telefonicznie (+48 605 069 309, 880 245 403), najpóźniej 48 godzin przed czasem dostarczenia kwiatów.
 13. Flora deco Art zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie mu zwrócona w terminie 7 dni roboczych taką samą drogą, jaką została dokonana płatność.
 14. Kwiaciarnia Flora Online zobowiązuje się do realizacji zamówień zgodnych z przedstawionymi na zdjęciu przypisanemu danemu produktowi. W wyniku braku dostępności danego produktu na rynku Flora Online zastrzega sobie prawo do zastąpienia tego produktu innym dostępnym, możliwie podobnym do tego ze zdjęcia, aby dotrzymać terminu realizacji zamówienia. Zamówienie nie może odbiegać wielkością, kolorystyką, czy jakością od prezentowanego na zdjęciu.
 15. Czekoladki oraz inne pozycje wśród dodatków i upominków mogą się różnić od prezentowanych na stronach kwiaciarni internetowej. Gwarantujemy jednak, że będą to zawsze pozycje o tej samej jakości i wartości.
 16. Jeżeli kurier nie zastanie Odbiorcy pod podanym adresem, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z kwiaciarnią. Wiadomość zawiera nr kontaktowy oraz adres kwiaciarni, która realizuje zamówienie. Jeżeli Odbiorca nie skontaktuje się z kwiaciarnią w terminie 24 godzin od czasu (zaznaczonego na kartce z wiadomością dla odbiorcy) dostarczenia kwiatów przez kuriera i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Warunkiem realizacji zamówienia będzie jego ponowne zamówienie i opłacenie.
 17. Przesyłki do hoteli, banków, korporacji i szpitali będą doręczane do recepcji lub sekretariatu.
 18. Kwiaciarnia realizująca zlecenie zobowiązuje się skontaktować się telefonicznie z Odbiorcą, chyba, że Zamawiający nie wyrazi na to zgody (w treści zamówienia) lub nie poda numeru kontaktowego Odbiorcy.
 19. Flora Online nie ponosi odpowiedzialności za źle podane dane dostawy (dane odbiorcy, numer kontaktowy, adres dostawy) oraz wynikające z tego powodu opóźnienia w dostawie kwiatów lub brak możliwości dostawy. W takiej sytuacji reklamacje będą rozpatrywane negatywnie.
 20. Flora Online gwarantuje świeżość dostarczanych kwiatów przez 3 dni, jeśli będą one pielęgnowane w odpowiedni sposób. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza jego akceptację. Odbiorca określa jakość i świeżość kwiatów na druku potwierdzenia odbioru.
 21. Na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Dz 2000 r. Nr 22, poz.271 z późń. zm.) Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdyż kwiaty należą do produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu.

Reklamacje

 1. Reklamację może składać jedynie osoba, która składała zamówienie produktu.
 2. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów lub opóźnień w ich doręczeniu muszą zostać złożone telefonicznie (+48 605 069 309, 880 245 403) lub przez e-mail (info@floraonline.pl), niezwłocznie od momentu dostarczenia zamawianego produktu, nie później niż w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia wraz z opisem reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji świeżości dodatkowo wymagane jest załączenie zdjęcia reklamowanych kwiatów.
 4. Jako termin rozpatrzenia ustala się 1 dzień roboczy w przypadku zamówień krajowych oraz 3 dni robocze w przypadku zamówień zagranicznych. Po upływie tego czasu zamawiający otrzyma odpowiedź na wskazany przez niego adres e-mail.
 5. Nadrzędne zastosowanie mają przepisy prawa polskiego kodeksu cywilnego, a szczególnie Ustawy z dnia 02.03.200 r. o ochronie praw konsumentów.

Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia w ciągu godziny od momentu złożenia zamówienia.
 2. W przypadku rezygnacji z zamówienia klient winien skontaktować się z kwiaciarnią internetową floraonline.pl telefonicznie pod nr tel. +48 605 069 309, 880 245 403, zgłaszając rezygnację oraz pisząc wiadomość e-mail pod adres: info@floraonline.pl
 3. Kwiaciarnia Flora Online dokona zwrotu wpłaconej przez klienta kwoty na numer konta bankowego, z którego klient przysłał zapłatę. Zwrot nastąpi w momencie zaksięgowania kwoty na koncie bankowym kwiaciarni. Zwrot zostanie pomniejszony o koszt dokonania przelewu w wysokości 1 zł.

Postanowienia końcowe

 1. Flora deco Art, jako właściciel sklepu internetowego Floraonline.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności Flora deco Art.
 2. Dla każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT, która może zostać wysłana na specjalną prośbę Zamawiającego.
 3. Floraonline.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 4. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w kwiaciarni internetowej floraonline.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 5. Flora deco Art nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie wiadomości sms z potwierdzeniem dostawy z winy operatorów telefonii komórkowej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin określa zasady zakupów w serwisie floraonlie.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
 8. Informacje o produktach na stronie floraonline.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18.01.2013 r.
Powrót na górę strony