Treść główna

Polityka prywatności

Administratorem serwisu floraonline.pl jest kwiaciarnia Flora deco Art, zwana w dalszej części regulaminu Administratorem. Administrator zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. ze zm.). Dokładne informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera poniższy regulamin.

Dane osobowe

 1. Administrator gwarantuje poufność oraz ochronę danych udostępnianych przez Zamawiającego.
 2. Dane Zamawiającego wykorzystywane są wyłącznie w celu zrealizowania złożonego zamówienia.
 3. Jeżeli zamówienie zostaje złożone poza terenem Wrocławia, dane Użytkownika przekazywane są partnerskiej kwiaciarni z sieci EuroFlorist, celem zrealizowania zamówienia.
 4. Kwiaciarnia dostarczająca kwiaty nie udziela informacji Odbiorcy przesyłki o danych Zamawiającego.
 5. W zależności od  wybranej metody płatności, niektóre dane osobowe są przekazane do operatorów systemów płatności w ramach realizacji umowy.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych Zamawiającego do wewnętrznych celów operacyjnych i marketingowych. Jeśli Zamawiający nie wyraża na to zgody, proszony jest o powiadomienie o tym Administratora drogą mailową: info@floraonline.pl

Założenie konta

 1. Podczas zakładania konta nowy Użytkownik podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy) i kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, adres zameldowania).
 2. Dane wykorzystywane są przez Administratora do realizacji zamówienia, wystawienia faktury VAT oraz do wewnętrznych celów operacyjnych i marketingowych.
 3. Dane są chronione i nie są udostępniane osobom trzecim.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych Użytkownika do wewnętrznych celów operacyjnych i marketingowych. Jeśli Użytkownik nie wyraża na to zgody, proszony jest o powiadomienie o tym Administratora drogą mailową: info@floraonline.pl
 5. Hasło dostępu do konta Użytkownika jest szyfrowane i chronione.
 6. W momencie, gdy Użytkownik zapomni hasła, system wygeneruje hasło zastępcze, które zostanie przesłane na adres mailowy Użytkownika, podany podczas zakładania konta.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zmienić hasło, logując się do swojego konta.

Zarządzanie danymi użytkownika

 1. Administrator zarządza danymi Użytkownika w celu zrealizowania zamówienia.
 2. Jeżeli zamówienie zostaje złożone poza terenem Wrocławia, dane Użytkownika przekazywane są partnerskiej kwiaciarni z sieci EuroFlorist, celem zrealizowania zamówienia.
 3. Użytkownik będzie otrzymywał informacje handlowe i informacyjne serwisu floraonline.pl wyłącznie wtedy, gdy wyrazi taką wolę, zapisując się do Newslettera. Jeśli Użytkownik będzie chciał zrezygnować z otrzymywania takich informacji, proszony jest o powiadomienie o tym Administratora drogą mailową: info@floraonline.pl
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania zmiany lub usunięcia danych z systemu floraonline.pl. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową: info@floraonline.pl

Pliki cookies na stronie

 1. Na stronie www.floraonline.pl wykorzystywane są pliki cookies, celem zwiększenia komfortu korzystania z serwisu naszym Klientom.
 2. Pliki Cookies dzielimy na tymczasowe i stałe. Tymczasowe pliki są usuwane automatycznie w momencie opuszczenia naszego serwisu. Pliki stałe służą do zapamiętywania Państwa login-u i/lub hasła celem ułatwienia Państwu korzystania z naszego sklepu.
 3. Pliki cookies mogą być zbierane przez nasz serwis w celach statystycznych z wykorzystaniem jedynie wewnątrz firmy.
 4. Floraonline.pl używa google analytics do analizy oglądalności strony. Google nie łączy zebranych informacji z adresem IP użytkownika.
 5. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyżej opisane operacje, mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć je na stałe.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności / Polityk Ochrony Danych. O każdej zmianie zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
Powrót na górę strony